SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

O NAS - RODM OLSZTYN


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”.

Organizacją prowadzącą RODM w Olsztynie jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


Celem i głównym działaniem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu będzie osiągana poprzez:

  • prowadzenie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie;
  • przeprowadzanie debat/konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
  • współpracę z mediami lokalnymi m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
  • prowadzenie warsztatów i wykładów związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
  • udział w projektach realizowanych przez MSZ;
  • zbieranie danych i informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej.


Udział we wszystkich organizowanych przez nas przedsięwzięciach jest bezpłatny. Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Dom Polonii w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
Tel.:+48 22 556-90-02; fax +48 22 556-90-43

http://www.wspolnotapolska.org.pl/

RODM Olsztyn

ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

rodm@rodm-olsztyn.plRODM Olsztyn na mapie Google