SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.09.2021 Konferencja KPRM pt. „Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?” RODM Olsztyn poleca

Konferencja KPRM pt. „Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?” w ramach dialogu obywatelskiego Konferencji o przyszłości Europy.

23 września 2021 r. w gmachu KPRM w Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat? Wydarzenie jest elementem serii debat i dyskusji prowadzonych w ramach Konferencji o przyszłości Europy, stanowiąc równocześnie okazję do przedstawienia polskiego stanowiska wobec koncepcji otwartej autonomii strategicznej.

W trakcie spotkania przewidziane jest wystąpienie wprowadzające Ministra do spraw Unii Europejskiej Pana Konrada Szymańskiego poświęcone wyzwaniom międzynarodowym, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. Konferencji nadano formułę dyskusji panelowych w ramach trzech bloków tematycznych:

  1. W kierunku większej niezależności UE w sektorach strategicznych?
  2. Euro jako narzędzie wzmacniania międzynarodowej pozycji UE
  3. Czy UE może skorzystać na rywalizacji USA-Chiny?

Moderatorami i panelistami są przedstawiciele świata nauki i eksperci zajmujący się na co dzień prezentowaną tematyką. Konferencja jest adresowana do środowisk akademickich, kół studenckich, think tanków, instytutów naukowych, ośrodków analitycznych oraz innych zainteresowanych osób.

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spotkanie będzie zorganizowane w formacie hybrydowym (udział stacjonarny ograniczonej liczby gości na podstawie imiennych zaproszeń z opcją online).