SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.06.2021 32 rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce Działania RODM Olsztyn

Zapraszamy do wysłuchania wykładu pt.: "32 rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce". Prelekcję poprowadzi nasz ekspert Franciszek Brzozowski

Dnia 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu oraz w pełni wolne wybory do Senatu. Było to bez wątpienia zdarzenie bez precedensu w krajach demokracji ludowej. Chociaż dzisiaj za moment upadku komunizmu uznaje się zburzenie muru berlińskiego to jednak wydarzenia w Polsce utorowały drogę do zwycięstwa nad Wielkim Bratem.