SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.06.2021 65 rocznica czerwca 1956 – realny opór powojennej Polski Ludowej Działania RODM Olsztyn

Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce pod koniec czerwca 1956 w Poznaniu. Protesty zostały stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako „wypadki czerwcowe” lub przemilczane. Obecnie przez część historyków i uczestników Czerwiec ’56 bywa określany także jako poznański bunt, rewolta oraz powstanie poznańskie.

Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca (w tzw. czarny czwartek) w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań (w latach 1949–1956 noszących nazwę Zakłady im. Józefa Stalina Poznań – w skrócie ZISPO) i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy.

Dziś zapraszamy na prelekcję na temat 65 rocznicy czerwca 1956, którą poprowadził nas ekspert Franciszek Brzozowski .