SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.05.2021 W przedszkolu i szkole na ludowo! Działania RODM Olsztyn

We współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska RODM w Toruniu zorganizował szkolenie „W przedszkolu i szkole na ludowo!”. Spotkanie poprowadziła Marta Kiedrowicz – nauczyciel języka polskiego, instruktor Slavica Dance i Slavica Kids, dyrektor szkoły podstawowej.

W PROGRAMIE

Zabawy ruchowe oparte na tańcach ludowych
Nowoczesne formy ruchu inspirowane tańcami ludowymi
Pomysły na zajęcia plastyczne czy edukacyjne.