SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.06.2021 Debata oksfordzka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie Działania RODM Olsztyn

1 czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie odbyłą się debata oksfordzka któej partnerem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. RODM był również fundatorem nagród dla uczestników debaty.

Debata oksfordzka

Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. Co istotne, tezę podaje się drużynom kilka dni lub tygodni przed debatą aby każda z ekip mogła merytorycznie przygotować się do dyskusji. Tutaj liczą się konkrety: definicje, fakty i statystyki.

Na debatę drużyny przybywają przygotowane do dyskusji. Nie wiedzą jednak, czy będą tezy bronić, czy ją obalać. Losowanie stanowisk odbywa się w dniu debaty. Drużyny dostają kilkanaście minut na przejrzenie swoich notatek i wybranie najcelniejszych argumentów.

Debatą kieruje Marszałek, czasem przy pomocy Sekretarza. To on udziela głosu kolejnym osobom z drużyny propozycji i opozycji. Jako pierwszy zabiera głos pierwszy mówca strony propozycji, po nim – pierwszy mówca opozycji. Następnie głos wraca do opozycji – teraz jest czas drugiego mówcy, po nim wypowiada się drugi mówca opozycji itd.

Każdy z mówców ma na swoje wystąpienie kilka minut – zwykle cztery. Strony mogą zadawać sobie pytania lub udzielać informacji. O tym, ile pytań i informacji musi przyjąć drużyna, decyduje regulamin debaty, natomiast głosu osobom, które chcą zapytać lub coś dodać, zwykle udziela Marszałek. Za samowolne zabranie głosu drużynie mogą zostać odjęte punkty. Oprócz drużyn, Marszałka i publiczności podczas debaty obecne jest także grono Ekspertów, które ocenia obie drużyny.

Zadaniem drużyn jest dyskusja nad tezą, nie zaś przekonanie Ekspertów do przyjęcia konkretnego stanowiska. Punkty w debacie oksfordzkiej można stracić, np. za używanie argumentów ad personam, niekulturalne zachowanie wobec drużyny przeciwnej, zabieranie głosu bez pozwolenia Marszałka.