SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.05.2021 Dziecko w sztuce. Opowieść o wychowaniu, edukacji i rodzinach w dawnej Polsce. Działania RODM Olsztyn

14 maja odbyło się szkolenie we współpracy z Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Muzeum Narodowe w Warszawie o tematyce "Dziecko w sztuce. Opowieść o wychowaniu, edukacji i rodzinach w dawnej Polsce."

Dziś dzieci znajdują się w centrum uwagi i trudno nam uwierzyć, że przez wieki było inaczej. Dzieciństwo traktowano jako trudny okres przejściowy przed osiągnięciem dojrzałości. Istotne zmiany przyniosły dopiero oświecenie i XIX wiek, a ślady tych przemian odnaleźć można w sztuce. Przed Dniem Dziecka zapraszamy na spotkanie poświęcone wizerunkom dzieci z rożnych epok.