SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.03.2021 Traktat ryski a koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego Działania RODM Olsztyn

Zapraszamy do obejrzenia wykładu: "Traktat ryski, a koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego ".

Prowadzący: dr Piotr Bojarski Prezes Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, Historyk Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w OlsztynieTraktat ryski

Traktat ryski (lub inaczej pokój ryski), Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r.– traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez strony, co nastąpiło w Moskwie. Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 o godz. 20:30 w pałacu Czarnogłowców w Rydze. Traktat składał się z 26 artykułów. Obydwie strony zobowiązały się w nim do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa.