SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.03.2021 Polacy sukcesu za granicą – budowa pozytywnego wizerunku Polski na Świecie Działania RODM Olsztyn

Zapraszamy na rozmowę Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie z Panią Beatą Beata Bruggeman-Sękowską. Temat: "Polacy sukcesu za granicą – budowa pozytywnego wizerunku Polski na Świecie".

Pani Beata jest polsko-holenderska dziennikarką, tłumaczem przysięgłym, lingwistką. Nasz dzisiejszy gość ma bardzo bogate doświadczenia zawodowe, jest m.in. międzynarodową korespondentką i komentatorem medialnym.

Jest także wydawcą i autorką książek językowych, takich jak między innymi ‘’Polsko-Niderlandzkie słownictwo medyczne’’ i ‘’Polsko-Niderlandzkie słownictwo biznesowe’’.

Pani Beata jest również założycielka jedynego w Niderlandach Centrum Europy Środkowo-Wschodniej oraz jest prezesem Europejskiego Instytutu ds. Opresji Komunistycznych EIOCO. Nasz dzisiejszy gość jest również laureatką prestiżowej nagrody TVP Polonia “Za zasługi dla Polski i Polaków na świecie” i nagrody Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych.