SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.03.2021 Adaptacja kulturowa Działania RODM Olsztyn

Razem z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół z całej Polski na bezpłatne szkolenie „Adaptacja kulturowa”, które odbędzie się 11 marca o godz.20:00

Celami szkolenia są:

  • przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
  • umiejętność rozmowy z rodzicami dzieci cudzoziemskich i migrujących na temat kwestii ich rozwoju emocjonalnego,
  • umiejętność rozpoznania problemów ucznia wielokulturowego i sposób przeciwdziałania im (trudności z adaptacją społeczną i integracją grupową.

Szkolenie poprowadzi prof. Halina Grzymała – Moszczyńska – profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zawodowo zajmuje się powrotami oraz migracjami. Autor badań naukowych i projektów związanych z dziećmi powracającymi.


Zapisy: http://odnswp.pl/adaptacja-kulturowa/