SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.02.2021 Szkolenie: Powstanie styczniowe w sztuce Działania RODM Olsztyn

Zapraszamy na nowe szkolenie "Powstanie styczniowe w sztuce", które odbędzie się 10 lutego 2021 we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Muzeum Narodowym w Warszawie.

Powstanie styczniowe, jak i pełen politycznych napięć okres przedpowstaniowy, to tematy wielu prac tworzących wówczas artystów.

Częstym tematem podejmowanym w malarstwie drugiej połowy XIX wieku były również tragiczne konsekwencje kolejnego zrywu narodowego, w tym los zesłańców widziany przez pryzmat ich osobistych doświadczeń, ale również odzwierciedlony w literaturze pięknej.

Zapisy: http://odnswp.pl/produkt/powstanie-styczniowe-w-sztuce/