SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.04.2020 A to Polska właśnie! RODM Olsztyn poleca

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zaprasza na szkolenie on-line: "A to Polska właśnie! Adaptacja małych Polaków powracających z Zagranicy i małych cudzoziemców w polskich przedszkolach i szkołach"

Celami szkolenia są:

  • przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
  • umiejętność rozmowy z rodzicami dzieci cudzoziemskich i migrujących na temat kwestii ich rozwoju emocjonalnego,
  • umiejętność rozpoznania problemów ucznia wielokulturowego i sposób przeciwdziałania im (trudności z adaptacją społeczną i integracją grupową)

Szkolenie poprowadzi prof. Halina Grzymała – Moszczyńska – profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zawodowo zajmuje się powrotami oraz migracjami. Autor badań naukowych i projektów związanych z dziećmi powracającymi.

Istnieje możliwość wystawienia elektronicznego imiennego i numerowanego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz otrzymania prezentacji po szkoleniu.

Aby zapisać się na kurs wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny


REJESTRACJA NA SZKOLENIE