SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.02.2020 Polska obejmuje przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk RODM Olsztyn poleca

Podczas posiedzenia prezydium, które odbyło się w Elblągu, przejęliśmy przewodnictwo w euroregionie Bałtyk od strony litewskiej. Nowym prezydentem został Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Witold Wróblewski przejął prezydenturę ERB od Vytautasa Grubliauskasa, burmistrza Kłajpedy. Funkcję tę będzie sprawował przez najbliższych 12 miesięcy, a następnie przekaże ją przedstawicielom Szwecji.

Euroregion Bałtyk (ERB) – jest trwałą politycznie i dobrze ugruntowaną instytucją współpracy w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składającą się z dziewięciu regionów Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji.

Jego terytorium obejmuje: województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie na terenie Polski, obwód kaliningradzki na terenie Federacji Rosyjskiej, były okręg kłajpedzki na Litwie, Regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg i Skania w Szwecji oraz Regionalną Gminę Bornholm w Danii.

Euroregion Bałtyk stawia sobie za cele: poprawę warunków życia mieszkańców, promowanie więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi, przełamywanie historycznych uprzedzeń, wspieranie działań zmierzających do współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie.

Zgodnie z propozycją Stowarzyszenia Gmin RP priorytetami Euroregionu na najbliższe 12 miesięcy będą:
1.    Ochrona środowiska i zwalczanie zmian klimatu, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania wodą i zanieczyszczeń powietrza;
2.    Polityka młodzieżowa – projekty i działania młodzieżowe, a zwłaszcza problem drenażu mózgów i procedury demokratyczne;
3.    Działania poprawiające innowacyjność władz lokalnych.

Członkowie prezydium będą dyskutować nad zagadnieniami związanymi z lobbingiem na rzecz przyszłości Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk; priorytetami polskiego przewodnictwa w BSSSC – Organizacji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego – i możliwości wspólnych działań BSSSC – ERB; wdrażaniem projektów transgranicznych z udziałem Euroregionu Bałtyk; możliwościami budowania kompetencji dla beneficjentów programów międzynarodowych w ramach projektu Umbrella.

Podczas elbląskiego wydarzenia odbyło się również spotkanie Grupy ERB ds. wody z udziałem ekspertów.