SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.02.2020 Marszałek Gustaw Marek Brzezin powołany do CORLEAP RODM Olsztyn poleca

Podczas odbywającej się obecnie w Brukseli inauguracyjnej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin został powołany do składu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) to utworzone w 2011 roku przez Komitet Regionów polityczne forum władz lokalnych i regionalnych z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. W jej skład wchodzą samorządowcy z krajów UE oraz przedstawiciele szczebla lokalnego i regionalnego z sześciu państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina).

- Nasza wieloletnia współpraca z partnerami z Ukrainy, a także ważne z punktu widzenia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa kontakty z obwodem kaliningradzkim przynoszą nam wiedzę i doświadczenie, które chcę wykorzystać w pracach w CORLEAP - komentuje marszałek Gustaw Marek Brzezin. 

Celem CORLEAP jest koordynacja reprezentacji władz lokalnych i regionalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego, wsparcie działań instytucji UE w zakresie realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a także pomoc w zbliżeniu krajów partnerskich do UE. Ważne jest również przeprowadzenie reform wewnętrznych oraz budowanie potencjału na szczeblu lokalnym i regionalnym.