SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJINICJATYWY MIĘDZYNARODOWE W ROKU 2017