SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.11.2017 Podsumowanie dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w regionie warmińsko-mazurskim RODM Olsztyn poleca

We wszystkich Urzędach Wojewódzkich odbyły się dzisiaj konferencje wojewodów podsumowujące dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. W Olsztynie o dokonaniach w regionie mówił wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, który do udziału w spotkaniu zaprosił przedstawicieli administracji zespolonej, dyrektorów wydziałów oraz dyrektorów i prezesów agencji rządowych działających w terenie. Realizujemy ambitny, trudny i potrzebny Polakom program – powiedział wojewoda - program kompleksowy, dotykający każdej sfery życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, a także politycznego.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że województwo nadrabia wieloletnie zapóźnienia i zaniedbania, które przez długi czas wykluczały go komunikacyjnie, społecznie i gospodarczo. – Obecnie nadrabiamy te zaległości i jestem przekonany, że pod koniec kadencji naszego rządu region przestanie być obszarem wykluczonym –

Wojewoda zwrócił uwagę na realizację programu 500 plus, najważniejsze inwestycje drogowo-kolejowe oraz uszczelnianie systemu podatkowego. Mówiąco sztandarowym rządowym programie Rodzina 500 Plus przypomniał, że na Warmii i Mazurach świadczenia trafiają do 101 tysięcy rodzin, a korzysta z niego 161 tysięcy dzieci. Każdego miesiąca do samorządów w regionie, które wypłacają świadczenia trafia ok. 80 mln zł. - Te pieniądze przełożyły się na poprawę egzystencji wielu polskich rodzin – mówił Artur Chojecki - To znaczące wsparcie.

Z kolei mówiąc o drogach wojewoda przytoczył przykłady najważniejszych inwestycji. To dokończenie drogi S7, rozpoczęcie budowy obwodnicy Olsztyna, to także programy kolejowe, m.in. modernizacje linii Olsztyn-Działdowo, Ełk-Korsze.Na drogę S51 rząd wydał prawie półtora miliarda złotych, a na dokończenie trasy Gdańsk-Warszawa prawie 3 mld. To dzięki takim decyzjom, wykluczenie komunikacyjne regionu staje się reliktem przeszłości.

Odnosząc się do spraw gospodarczych Artur Chojecki z uznaniem oceniał działania Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która pozyskuje coraz więcej inwestorów. Suma zadeklarowanych w wyniku podpisanych umów nakładów wyniosła prawie 2 mld złotych. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy, a konieczność poszukiwania pracowników wymusza na pracodawcach podwyżki płac.

Wojewoda pozytywnie ocenił także działania podejmowane w ochronie zdrowia. Przypomniał o zakupach ambulansów dla podmiotów leczniczych, niedawną dotację na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz dotację, jaką przekazał do NFZ, aby podwyższyć płace ratowników. Z kolei mówiąc o reformie oświaty powiedział, że zmiany dokonały się w regionie bez większych problemów. Przypomniał, że nie potwierdziły się pewne mity, jakie tworzono wiążąc je z reformą oświaty. Nie zmniejszyła się liczba nauczycieli. Przeciwnie, w wyniku zmian strukturalnych nastąpił wzrost zatrudnienia o 387, 1 etatów. W wyniku rządowych programów jak "aktywna tablica", "bezpieczna i przyjazna szkoła", czy "narodowy program rozwoju czytelnictwa" przekazano do szkół regionu milionowe kwoty.

Na koniec Artur Chojecki odniósł się do kwestii bezpieczeństwa w województwie. Podziękował policji i straży pożarnej za osiągane wyniki. Podkreślił, że tu również rząd doceniając znaczenie tych służb wzmacnia te formacje etatami, płacami i inwestycjami infrastrukturalnymi. Poprawia się stan bezpieczeństwa, bo zdecydowano na nowo powołać posterunki policji w mniejszych miejscowościach. W najbliższy poniedziałek, taki właśnie nowy posterunek będzie otwierany w Wydminach.


http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8131:na-polmetku&catid=193:aktualnosci&Itemid=314&lang=pl