SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.11.2017 Podsumowanie pracy resortu spraw zagranicznych RODM Olsztyn poleca

Dobre 2 lata w polskiej polityce zagranicznej

- W ciągu ostatnich dwóch lat w polskiej dyplomacji staraliśmy się zdefiniować nasze interesy narodowe. To założenie zostało zrealizowane – powiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie MSZ.

W trakcie wystąpienia minister podsumował cele i założenia polityki zagranicznej, które resort spraw zagranicznych realizował w ciągu ostatnich dwóch lat.

Bezpieczeństwo Polski i regionu oraz strategiczny dialog z USA
- Realizując nasz program postawiliśmy przede wszystkim na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i całej flanki wschodniej – zaznaczył szef MSZ. Przypomniał przy tym, że dzięki decyzjom warszawskiego szczytu NATO z 2016 r. w Polsce stacjonują obecnie m.in. batalionowa grupa bojowa, amerykańska pancerna brygadowa grupa bojowa i jednostka lotniczo-logistyczna w Powidzu, a w Redzikowie trwa budowa amerykańskiej instalacji Obrony Przeciwrakietowej. - Marzenia generacji Polaków o tym, aby Polska była chroniona przez najpotężniejszy sojusz świata, ziściły się – podkreślił.

Minister przypomniał również, że nasz kraj nie tylko jest konsumentem bezpieczeństwa, ale również jego dostawcą. – Uczestniczymy w wielu inicjatywach NATO, jesteśmy w grupie batalionowej na Łotwie, jesteśmy w Globalnej Koalicji przeciwko Daesh, wracamy do operacji pokojowych ONZ. Te działania są pozytywnie oceniane przez naszych sojuszników – oświadczył.Wśród sukcesów polskiej polityki zagranicznej szef MSZ wymienił także tegoroczną wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie oraz intensywną współpracę na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski.Podmiotowa polityka w Europie
- Zgodnie z zapowiedzią, wzmacniamy podmiotową politykę naszego kraju w Europie – ocenił minister Waszczykowski odnosząc się do działań resortu spraw zagranicznych w ramach polityki europejskiej.  - Domagamy się podniesienia znaczenia rządów i parlamentów narodowych w unijnym procesie decyzyjnym – zauważył. Przypomniał także, że to właśnie z naszej części Europy, w tym z Warszawy, wychodzą apele o utrzymanie jedności Unii, o wzmocnienie czterech wolności oraz o utrzymanie i rozwinięcie wspólnego rynku. Szef polskiej dyplomacji podkreślił przy tym, iż polski punkt widzenia znalazł odzwierciedlenie w ważnych decyzjach unijnych, m.in. w deklaracji Rady Europejskiej z Rzymu.

Szef MSZ zwrócił uwagę, iż Polska wniosła istotny wkład w zawarcie porozumienia między NATO a UE na Szczycie warszawskim. - Konsekwencją tej współpracy NATO-Unia było zawarcie w poniedziałek porozumienia o PESCO: wzmocnionej współpracy strukturalnej, która może stać się ciekawym instrumentem tworzenia zbrojnego oręża Unii Europejskiej – dodał.

W ramach procesu przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 osiągnięto główny cel, czyli zachowanie wysokości środków na politykę spójności i rolną. Minister przypomniał także, że Unia Europejska w dużej mierze przyznała Polsce rację w kwestii przymusowej relokacji migrantów.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, iż intensywnie rozwija się współpraca gospodarcza z państwami UE, zwłaszcza z Niemcami, które pozostają  naszym głównym partnerem gospodarczym. - W dalszym ciągu utrzymujemy wysoki stan współpracy zarówno politycznej, jak i gospodarczej z Francją – zaznaczył także Witold Waszczykowski, informując jednocześnie o planowanej w najbliższym czasie wizycie premier Beaty Szydło w Paryżu. Minister przypomniał ponadto, że Polska kontynuuje bliską współpracę z Wielką Brytanią, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa w formacie Kwadrygi. - Jesteśmy także aktywnym państwem, które współpracowało na rzecz stworzenia instrukcji negocjacyjnych w sprawie brexitu – dodał.

- Angażujemy się również w ramach UE na rzecz zwalczania propagandy i dezinformacji, szczególnie dezinformacji płynącej ze strony Rosji – zauważył jednocześnie podczas konferencji prasowej minister Waszczykowski.

Solidarność regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej- Udało nam się odbudować i pogłębić współpracę regionalną. Przede wszystkim wróciliśmy do tradycyjnego formatu Grupy Wyszehradzkiej, ale stworzyliśmy także nowe inicjatywy – zaznaczył minister, wymieniając w tym kontekście inicjatywę Trójmorza, tzw. Dziewiątkę Bukaresztańską i  Trójkąt Polska- Rumunia-Turcja. Zaznaczył także, że nasze aktywne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Polski i regionu w Europie. – Grupa Wyszehradzka ma wielkie ambicje współpracy z Partnerstwem Wschodnim, z państwami bałkańskimi, które kandydują do Unii Europejskiej i z państwami Morza Bałtyckiego – dodał.

Zwiększona obecność Polski na arenie międzynarodowej
- Staraliśmy się zwiększyć naszą obecność na arenie międzynarodowej – podkreślił szef polskiej dyplomacji, przypominając ważne wydarzenia międzynarodowe współorganizowane przez resort spraw zagranicznych w ostatnich dwóch latach, w tym Światowe Dni Młodzieży połączone z wizytą Ojca Świętego w Krakowie, szczyt NATO w Warszawie czy 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Minister Waszczykowski zwrócił także uwagę, że stworzono trwałe warunki prawne do funkcjonowania w Polsce organizacji i agencji międzynarodowych, m.in. Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX).

- W wyniku bardzo intensywnej kampanii polskiego prezydenta i przede wszystkim tego rządu, uzyskaliśmy miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na 2018-2019 r. – przypomniał minister Waszczykowski. Jednocześnie wyraził przekonanie, iż jest to istotne narzędzie, instrument oddziaływania polskiej dyplomacji przez następne dwa lata.Szef MSZ zaznaczył, że Polska odbudowuje także swoją fizyczną obecność na świecie. - Otworzyliśmy ambasadę w Senegalu, Tanzanii, Panamie. Otwieramy konsulaty w Houston, Teksasie i Belfaście - wymienił szef MSZ. Dodał również, że przywrócona została obecność dyplomatyczna w Bagdadzie i reaktywowano placówkę w Damaszku, z kolei w 2018 roku planowane jest otwarcie Ambasady RP w Republice Filipin.Szef polskiej dyplomacji zwrócił także uwagę, iż stale rozbudowywana jest polityka humanitarna. Przypomniał, że w 2016 r. Polska aż czterokrotnie zwiększyła zakres udzielanej pomocy humanitarnej.

Aktywna polityka wschodnia
Podsumowując działania MSZ w ramach polityki wschodniej minister Waszczykowski zaznaczył, iż w obliczu jaskrawego złamania przez Rosję podstawowych zasad prawa międzynarodowego Polska skutecznie zabiega na forum UE o konsolidację polityki sankcji, a na forum NATO o wzmocnienie wschodniej flanki. - Nasza ocena sytuacji na Wschodzie została powszechnie przyjęta zarówno przez UE jak i NATO – zauważył.Odnosząc się do relacji polsko-ukraińskich szef polskiej dyplomacji podkreślił, że oferujemy Ukrainie daleko idącą pomoc, ale stawiamy również wymagania. - Pomagamy na płaszczyźnie politycznej, dyplomatycznej, militarnej, ekonomicznej oraz transformacji ustrojowej. Natomiast wymagamy poszanowania prawdy historycznej i dziedzictwa kulturowego – oświadczył. Nawiązując z kolei do relacji z Białorusią minister powiedział, że wobec zniesienia przez UE sankcji nałożonych na ten kraj, Polska nadrabia obecnie zaległości traktatowe i techniczne w wielu obszarach relacji dwustronnych.Minister ocenił również, iż Polska tchnęła nowe życie w koncepcję Partnerstwa Wschodniego w oparciu o projekty transportowe, infrastrukturalne, energetyczne czy cyfrowe. Przypomniał przy tym swą wspólną polsko-szwedzką wizytę w Gruzji oraz wcześniejszą wizytę w państwach Kaukazu Południowego. - Miałem okazję rozmawiać zarówno o sprawach bilateralnych, jak i problemach tych krajów, jako przedstawiciel Ojców Założycieli Partnerstwa Wschodniego - podkreślił.

Stosunki z krajami pozaeuropejskimi
Minister przypomniał, że Polska wzmocniła strategiczne partnerstwo z państwami azjatyckimi, w szczególności z Chinami, a także z Japonią i  Republiką Korei. Resort spraw zagranicznych dba także o umocnienie relacji z krajami pozaeuropejskimi, zwłaszcza z państwami ASEAN, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej.- Jesteśmy otwarci na kontakty zarówno z największymi państwami świata, jak i z tymi mniejszymi – zaznaczył szef MSZ.

Promocja naszego kraju za granicą oraz kontakt z Polonią i Polakami na świecie
Podsumowując działania resortu nakierowane na dbałość o wizerunek Polski, minister Waszczykowski ocenił, iż stworzony został bardziej efektywny system promocji zagranicznej Polski. W szczególności wymienił tu skuteczną komunikację poprzez portal Poland.pl oraz audycje i portale w ramach www.Thenews.pl. Nawiązując do kwestii polonijnych minister podkreślił, iż stałym punktem wszystkich podróży zagranicznych w ramach resortu są spotkania z Polakami i przedstawicielami organizacji polonijnych. - Znowelizowaliśmy także ustawę o Karcie Polaka, co pozwala nam przyjmować repatriantów w większej liczbie – dodał.

Reforma służby zagranicznej
Minister Waszczykowski zwrócił także uwagę, że MSZ podjęło reformę służby zagranicznej, której jednym z celów jest otwarcie na wysoko wyspecjalizowanych ekspertów. Przypomniał też, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej w pierwszym kwartale br. został przekazany do prac sejmowych. - Czekamy na rozstrzygnięcie procesu legislacyjnego, abyśmy otrzymali instrumenty do modernizowania naszej służby – dodał.

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/dobre_2_lata_w_polskiej_polityce_zagranicznej

 


Źródło: www.msz.gov.pl