SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.10.2017 Samorząd wyróżniony za wspieranie Polonii RODM Olsztyn poleca

Województwo warmińsko-mazurskie znalazło się w gronie uhonorowanych samorządów, które z rąk Marszałka Senatu RP otrzymały okolicznościowe certyfikaty współpracy. Wyróżnienia trafiły do samorządowców podczas uroczystego spotkania podsumowującego akcję "Lato z Polską".

"Lato z Polską" to projekt Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", który ma na celu podtrzymanie i utrwalenie polskiej tożsamości dzieci i młodzieży żyjących z dala od ojczyzny. Jedną z form realizacji tego założenia są kolonie, obozy, pobyty edukacyjne i warsztaty realizowane w różnych regionach Polski.

Jak podkreślają organizatorzy, kluczowym dla powodzenia akcji jest zaangażowanie i wsparcie samorządów lokalnych. Dotychczas, blisko 20 tys. młodych Polaków spędziło wakacje w naszym kraju, a już za kilka dni Warmię i Mazury odwiedzą dzieci i młodzież polonijna z regionu partnerskiego na Ukrainie – obwodu rówieńskiego. To jednak nie jedyne akcenty projektów polonijnych współorganizowanych w tym roku przez samorząd województwa.

W czerwcu w ramach projektu wymiany młodzieży zorganizowanego wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach uczniowie z Rosji i Polski przełamywali bariery kulturowe, społeczne oraz językowe. To efekt wieloletniej współpracy samorządu województwa ze Stowarzyszeniem "Dom Polski" im. F. Chopina w Czerniachowsku. Z kolei w Węgorzewie, przy współpracy z samorządową instytucją kultury – Muzeum Kultury Ludowej – jak co roku odbyły się "Wakacje z językiem polskim", w której również wzięła udział liczna grupa polonijna z Rosji.

W lipcu gościliśmy młodzież z Kazachstanu, której pobyt w ramach akcji "Wakacje dla Rodaka", objął honorowym patronatem marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Warsztaty teatralne i plastyczne stanowiły obok lekcji języka polskiego i historii główne punkty programu. Grupę młodych rodaków tworzyli przede wszystkim członkowie zespołu folklorystycznego "Niebieskie Chabry". Ich występ można było podziwiać na odbywających się w tym czasie XXII Międzynarodowych Dniach Folkloru w Olsztynie.

Intensywna współpraca samorządu warmińsko-mazurskiego z Polonią widoczna jest również w kontaktach z innymi regionami partnerskimi. Już od ponad 20 lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Saint-Brieuc (Francja) skupiającym Polaków żyjących w Côtes d'Armor oraz Francuzów, miłośników Polski, a w szczególności Warmii i Mazur. Został też nawiązany kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Polski w Umbrii (Włochy), skupiającym tamtejszą Polonię, a zlokalizowanym w Gubbio.

Wsparcie samorządu dla projektów z udziałem Polonii to jeden z priorytetów województwa w obszarze współpracy międzynarodowej. Od lat wspierane są liczne inicjatywy lokalnych organizacji, które promują polską tradycję oraz dziedzictwo kulturowe czy historyczne Warmii i Mazur poza granicami kraju.

http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1481-samorzad-wyrozniony-za-wspieranie-polonii

https://www.olsztyn24.com/news/30948-samorzad-wyrozniony-za-wspieranie-polonii.html