SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.10.2017 Nabór na staże w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa RODM Olsztyn poleca

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na staże w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa. Termin zgłoszeń mija 27.10.2017 r.

Staże odbywają się w Hadze. Skierowane są do studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy niedawno ukończyli studia oraz osób po studiach, którzy doświadczenie zdobyte w czasie stażu wykorzystają do dalszych studiów lub badań w obszarze Specjalnych Izb Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa. Poszukiwane są osoby o różnych kwalifikacjach związanych m.in. z: prawem, mediami, IT, finansami, zarządzaniem projektami czy architekturą.

Informacje wraz z dokumentami na temat znajdują się na stronie MSZ pod linkiem:

http://www.msz.gov.pl/…/europejska_sluzba_dzialan_zewnetrzn…