SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.10.2017 Wiceminister Jan Dziedziczak z wizytą w Kopenhadze RODM Olsztyn poleca

- Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości ani przyszłości. Tak jak znajomość języka polskiego wśród polskich dzieci za granicą stanowi klucz do poznawania polskiej literatury, kultury, zwyczajów, tak znajomość polskiej historii jest kluczem do poznania samego siebie – mówił wiceminister Jan Dziedziczak w Kopenhadze podczas inauguracji seminarium "Edukacja historyczna w oświacie polonijnej".

Podczas sympozjum zorganizowanego przez Ambasadę RP w Kopenhadze we współpracy z Towarzystwem Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, którego rolą statutową jest m. in. wspieranie rozwoju edukacji polonijnej i nauczania języka polskiego jako ojczystego w ramach duńskiego systemu szkolnego, nauczyciele z Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Islandii dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami.Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak podziękował zgromadzonym nauczycielom, przedstawicielom rodziców oraz reprezentantom organizacji zaangażowanych w rozwój polskiej edukacji za granicą za patriotyczną postawę i pielęgnowanie polskości wśród najmłodszego pokolenia emigracji. – Dziś patriotyzm przejawia się inaczej, niż w czasach wymagających niekiedy oddania życia czy przelania krwi za ojczyznę. Patriotyzm to trud, jaki wkładają Państwo w zapewnienie dzieciom możliwości skorzystania z dostępnych form polskiej edukacji za granicą, często także w dni wolne od pracy – mówił wiceminister Dziedziczak – To również rozmowy z dziećmi po polsku w rodzinnych domach. Dając dzieciom język polski, traktujecie Państwo najmłodszych podmiotowo, gwarantując im możliwość poznania swych korzeni i jeśli tego zapragną – powrotu do nich. 

Jan Dziedziczak wyraził również nadzieję, że w wyniku sympozjum powstanie materiał lub konspekt służący opracowaniu specjalnego podręcznika do nauczania historii Polski, przeznaczonego i uwzględniającego potrzeby dzieci polonijnych.

W trakcie wizyty w Danii wiceszef polskiego MSZ spotkał się również z burmistrzem Kopenhagi Carlem Christianem Ebbesen, odwiedził polskie miejsca pamięci oraz uczestniczył w spotkaniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej poświęconym obchodom 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz innych wydarzeń rocznicowych, m. in. związanych z powstaniem w Getcie Warszawskim, czy też obchodów ważnych dla duńskiej społeczności polonijnej.


http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wiceminister_jan_dziedziczak...


Źródło: www.msz.gov.pl