SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.09.2017 Delegacja z Chin w Muzeum Warmii i Mazur RODM Olsztyn poleca

Olsztyński zamek zwiedziła oficjalna delegacja prowincji Heilongjiang (Chiny), której przewodniczył Hao Huilong - wicegubernator prowincji.

Przedstawiciele Chin przyjechali na Warmię i Mazury w ramach wieloletniej współpracy z województwem warmińsko-mazurskim, która dotyczy m.in. turystyki.

Wśród wielu wydarzeń zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Muzeum Warmii i Mazur oraz zwiedzanie zamku w Olsztynie.Tematem rozmów była ochrona i renowacja zabytków, wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie i ewentualne formy współpracy międzyregionalnej.

http://warmia.mazury.pl/kultura/aktualnosci/1309-delegacja-z-chin-w-muzeum-warmii-i-mazur


Źródło: www.msz.gov.pl