SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.09.2017 Warmia i Mazury coraz bliżej Skandynawii RODM Olsztyn poleca

O współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a krajami skandynawskimi rozmawiano podczas konferencji "Otwarci na Skandynawię", która odbyła się (14 września 2017) w Elblągu. W wydarzeniu uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dotychczasowe działania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego opierały się przede wszystkim na misjach przyjazdowych i wyjazdowych, bezpośrednich spotkaniach i kontaktach czy kampaniach promocyjnych.

Konferencja "Otwarci na Skandynawię" organizowana jest już natomiast od pięciu lat. W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu Warmii i Mazur oraz ze Szwecji i Finlandii. Zainteresowani są współpracą gospodarczą na terenie województwa. Wśród nich gościliśmy m.in. reprezentantów z branży budowlanej, nieruchomości, drzewnej, tekstylnej czy IT.Zaproszeni goście zapoznali się z tematami związanymi z rozwojem biznesu na Warmii i Mazurach, natomiast inwestorzy ze Skandynawii podzielili się swoimi doświadczeniami w budowaniu dobrych relacji biznesowych z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz lokalnego biznesu. Nie zabrakło również panelu podczas, którego dyskutowano o możliwościach poszerzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Skandynawią a województwem warmińsko-mazurskim.

Organizatorami przedsięwzięcia byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Elbląg.

http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1218-warmia-i-mazury-blizej-skandynawii