SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.08.2017 Fundusze Europejskie i konkursy dla przedsiębiorców RODM Olsztyn poleca

Bezpłatne spotkanie informacyjne, które organizowane jest przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, odbędzie się 29 sierpnia 2017 roku w Olsztynie.

Wydarzenie "Konkursy planowane dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich" poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Pełni ona rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część zostanie poświęcona działaniom w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Osi I wdrażanych przez WMARR S.A. oraz ofercie pożyczkowej Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
Z kolei w drugiej części zaplanowano omówienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia – wstępne informacje o konkursach.

Spotkanie potrwa od godz. 10 do godz. 12 w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119). Zgłoszenia należy przesłać do 25 sierpnia 2017 roku. Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie pod nr tel. 89 512 54 82/83/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl