SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.07.2017 Sesja Europejskiego Komitetu Regionów RODM Olsztyn poleca

Plenarna sesja w Brukseli ma charakter wyjątkowy, bowiem podczas jej trwania wybrany został nowy przewodniczący. W spotkaniu uczestniczy marszałek województwa – Gustaw Marek Brzezin.

Fina Markku Markkulę zastąpił Karl-Heinz Lambertz z Belgii. Rozpoczęła się ponadto prezydencja Estonii w Radzie UE, a o jej kierunkach opowiadał przedstawiciel estońskiego rządu.

Podczas najbliższego półrocza Estonia ma zamiar kierować się czterema hasłami: otwarta i innowacyjna gospodarka europejska, bezpieczna Europa, cyfrowa Europa oraz zrównoważona Europa.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały również tematy związane z programem "Horyzont 2020", reformą WPR, inauguracją inicjatywy UE na rzecz ekologicznie czystych autobusów oraz energetyczny "pakiet zimowy" UE.

http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/902-trwa-sesja-europejskiego-komitetu-regionow