SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.07.2017 Wizyta Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikela w Warmińsko-Mazurskim Urzedzie Wojewódzkim w Olsztynie RODM Olsztyn poleca

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel był gościem wojewody Artura Chojeckiego i wicewojewody Sławomira Sadowskiego. Ambasadorowi towarzyszył konsul honorowy RFN w województwie warmińsko-mazurskim Wojciech Wrzecionkowski.

W rozmowach podjęto temat współpracy kulturalno-gospodarczej polsko-niemieckiej, ze szczególnym wykorzystaniem potencjału regionu Warmii i Mazur. Wojewoda Artur Chojecki podał przykład doskonałej współpracy firm branży meblarskiej. Przedstawił również informację o aktualnych wynikach ekonomicznych Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej, które są znakomite pod względem zawartych umów i nakładów deklarowanych przez przedsiębiorców. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ambasadora Nikla, który przy okazji z uznaniem ocenił postęp prac z zakresu infrastruktury drogowej na S 7.

Wojewoda Artur Chojecki poinformował o sytuacji województwa, które nadrabia wieloletnie wykluczenie komunikacyjne i społeczne. Region znacząco korzysta z programów prospołecznych rządu. Podkreślił także znaczenie branży turystycznej przypominając, że turyści z Niemiec są najliczniejszą po Polakach grupą odwiedzającą Warmię, Mazury i Powiśle. Zdaniem ambasadora ten bilans byłby lepszy dla strony niemieckiej gdyby towarzyszyła temu bardziej widoczna promocja produktu turystycznego tej części Polski na terenie Niemiec.

Podczas spotkania mówiono również o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO w kontekście utworzonego w Elblągu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód. Ambasador podkreślił, że jest to realizacja postanowień ze szczytu NATO w Warszawie, podczas którego ta inicjatywa została mocno wsparta przez stronę niemiecką, stąd m.in. obecność żołnierzy Bundeswehry w jednostkach sojuszniczych.

Spotkanie zakończył briefing prasowy, podczas którego wojewoda Artur Chojecki i ambasador Rolf Nikel przedstawili przebieg rozmów i odpowiadali na pytania dziennikarzy.

W Polsce żyje – według szacunków własnych mniejszości niemieckiej – ok. 300.000–350.000 obywateli narodowości niemieckiej. Według przeprowadzonego w 2011 r. spisu ludności przynależność do mniejszości niemieckiej zadeklarowało 148.000 osób. Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje 4 645 osób. W Polsce od roku 1989 roku działa prawodawstwo, które stworzyło mniejszościom narodowym i etnicznym wysokie standardy funkcjonowania. Te standardy to partycypacja polityczna ( obecność mniejszości w parlamencie i sejmikach ), to udział w lokalnych strukturach władzy, to dostęp do mediów – radia, telewizji, wydawanie własnych gazet, to także szkolnictwo z językiem nauczania danej mniejszości. Ogółem w województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2016/2017.