SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.04.2017 Inauguracja Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie RODM Olsztyn poleca

Inauguracja Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie w świetle fleszy i mikrofonów. Uroczystości odbyły się pod patronatem medialnym Radia Olsztyn oraz Telewizji Olsztyn. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z wydarzenia.


RADIO OLSZTYN
Jan Dziedziczak: Każdy z nas jest ambasadorem Polski i polskości za granicą


W Olsztynie rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. W jego otwarciu uczestniczył Jan Dziedziczak. Z wiceministrem spraw zagranicznych rozmawiał Krzysztof Kaszubski.


Od lewej: prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski,
wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski. Fot. K. Kaszubski


Krzysztof Kaszubski:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej ma być elementem większej sieci, która powstaje w Polsce. Ośrodek w Olsztynie natomiast ma promieniować na całe województwo warmińsko-mazurskie.

Jan Dziedziczak:
Zależy nam na tym, żeby debata międzynarodowa proponowana przez MSZ za pośrednictwem tej sieci regionalnych ośrodków odbywała się na terenie całego województwa. My walczymy z tym – niestety częstym po 89 roku – elementem "warszawocentryzmu". Uważamy, że debata międzynarodowa, na wysokim poziomie, możliwość uczty intelektualnej, spotkania pierwszoplanowych postaci i dyskusja z nimi mogą się odbywać w wielu ośrodkach na terenie naszego kraju. Stąd ta sieć 16 wojewódzkich ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W województwie warmińsko-mazurskim to ośrodek prowadzony przez Wspólnotę Polską. Ma on być aktywny na terenie wszystkich powiatów. Ma współpracować z samorządowcami, mediami lokalnymi, uczelniami wyższymi, szkołami. Zależy nam na aktywizacji młodzieży, tłumaczeniu wyzwań polityki zagranicznej młodym ludziom. I zachęcania do współuczestnictwa w tworzeniu polityki zagranicznej. Kiedyś dyplomacja to spotkania ambasadorów w smokingach. Dziś dyplomacja to oddziaływanie na całe społeczeństwa. Tak robią wszystkie poważne kraje na świecie.

Krzysztof Kaszubski:
Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy z nas po trochu jest dyplomatą i reprezentantem swojego kraju na zewnątrz

Jan Dziedziczak:
Każdy z nas jest ambasadorem Polski, polskości za granicą. To na podstawie rozmowy, kontaktu z każdym z nas inni wyrabiają sobie opinię o tym, jaka jest Polska. Trzeba mieć tego świadomość. I trzeba być jako patriota uzbrojonym w różne argumenty – żeby o Polsce w sposób atrakcyjny opowiadać. Żeby choćby walczyć o dobre imię Polski, walczyć z nieprawdziwymi stereotypami. Słyszymy o "polskich obozach śmierci", o współudziale Polaków w holokauście. To jest oczywiście nieprawda. My musimy wiedzieć, że naszym obowiązkiem – nie tylko dyplomatów, rządu – ale każdego z nas jest walka o dobre imię Polski.

Krzysztof Kaszubski:
Ważna jest współpraca takich ośrodków powstających w całym kraju z lokalnymi mediami, uczelniami, to one mają rozpowszechniać informacje propagowane przez ośrodek.

Jan Dziedziczak:
Taki jest cel. Zależy nam na powszechności realizacji korzystnej dla Polski, ponadpartyjnej – bo to jest proces na wiele lat, myślę, że każdemu z nas, niezależnie od poglądów, zależy na tym, żeby na przykład informacje o "polskich obozach koncentracyjnych" przestały się pojawiać. Żeby opinia publiczna wiedziała, że to Niemcy są za to odpowiedzialni, a Polacy byli także ofiarami tych obozów i w czasie II wojny światowej zdali egzamin z przyzwoitości.


– Ustawa została zatwierdzona przez parlament i czeka na podpis prezydenta – przyznał wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. To dokument, który umożliwia repatriacje Polaków mieszkających na terenie azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego. Jan Dziedziczak zauważa, że inne kraje dużo wcześniej potrafiły zadbać o swoich rodaków mieszkających tysiące kilometrów od ojczyzny


Jan Dziedziczak w Porannych Pytaniach Polskiego Radia Olsztyn


Jan Dziedziczak w Polskim Radiu Olsztyn


Jan Dziedziczak w Polskim Radiu Olsztyn


Jan Dziedziczak w Polskim Radiu OlsztynWICESZEF DYPLOMACJI NA OTWARCIU OŚRODKA DEBATY

Kreowanie polityki zagranicznej w wymiarze regionalnym, budowanie współpracy między MSZ a poszczególnymi województwami, edukacja o stosunkach międzynarodowych i polityce historycznej, między innymi tym zajmują się powstające od niemal roku Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej. Jeden z szesnastu takich ośrodków w Polsce powstał właśnie w Olsztynie. Jego otwarciu towarzyszyła konferencja o znaczeniu polityki historycznej w stosunkach międzynarodowych z udziałem wiceszefa dyplomacji Jana Dziedziczaka.

Tworzenie takich ośrodków to jeden z nowych pomysłów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ośrodek debaty w Olsztynie prowadzi Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Do współpracy zaprosiło miedzy innymi lokalne samorządy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Ośrodek Badań Naukowych i szkoły. Ośrodek będzie miejscem edukacji o polityce historycznej oraz wymiany wiedzy o stosunkach międzynarodowych.

— Na pewno tematyka relacji polsko-rosyjskich, dialogu polsko-rosyjskiego będą w ośrodku obecne — mówi Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych.

Olsztyński ośrodek chce też prowadzić edukację z zakresu polityki historycznej i jej znaczenia w relacjach międzynarodowych. Ośrodek ma między innymi poprzez edukację walczyć z terminem "polskie obozy koncentracyjne". Walka z tym określeniem toczyła się już przed sądami. Od 2004 roku także resort spraw zagranicznych prowadzi swoją kampanię. Ambasadorowie mają reagować za każdym razem, gdy ten termin pojawia się w mediach.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej będzie miał swoją siedzibę w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie.


WIĘCEJ: http://olsztyn.tvp.pl/30139222/wiceszef-dyplomacji-na-otwarciu-osrodka-debatyWICESZEF DYPLOMACJI NA OTWARCIU OŚRODKA DEBATY

Wiceminister Jan Dziedziczak otworzył Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie – Jednym z kluczowych zadań stojących dziś tak przed służbami dyplomatycznymi, jak i wszystkimi instytucjami i organizacjami prowadzącymi współpracę międzynarodową, jest realizacja priorytetów dyplomacji historycznej, w tym popularyzacja polskiej myśli politycznej i historii, a także promowanie wkładu chrześcijańskiej Polski w dziedzictwo cywilizacji Zachodu – powiedział wiceszef MSZ podczas konferencji inaugurującej działalność RODM w Olsztynie.

Uroczystemu otwarciu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie towarzyszyła debata pt. "Polityka historyczna i jej znaczenie dla budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej". Wiceminister Jan Dziedziczak podkreślił rolę Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej oraz znaczenie dyplomacji historycznej dla stworzenia pozytywnego wizerunku Polski za granicą poprzez docieranie do opiniotwórczych środowisk międzynarodowych. Pozostali prelegenci poruszyli zagadnienia dotyczące strategii polityki historycznej państwa, w tym upowszechniania historii Polski za granicą oraz roli szkół, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych w budowaniu polityki historycznej i kształtowaniu tożsamości lokalnej.

Źródło: www.msz.gov.pl; Radio Olsztyn, TVP Olsztyn