SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.11.2017 FESTIWAL PARTNERSTW Ostróda 2017 RODM Olsztyn zaprasza

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, prowadzony przez Oddział Warmińsko-Mazurski Stowaryszenia "Wspólnota Polska", ma zaszczyt zaprosić Państwa na Festiwal Partnerstw, który odbędzie się w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2017 w Ostródzie.

Festiwal Partnerstw, przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", ma za zadanie integrację polskiej społeczności z Polonią na granicą. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.W festiwalu udział wezmą nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz władze samorządowe, aby zaprezentować własne placówki i poznać inne szkoły, z którymi można podjąć współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową, aby umożliwić pozyskanie nie tylko wiedzy, ale też umiejętności przygotowania wspólnego projektu.

Spotkanie posłuży nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołami z Polski i placówkami polonijnymi za granicą, co niewątpliwie przyczyni się do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i wzbogacenia ofert edukacyjnych.

Podczas dwóch dni Festiwalu zaplanowano program tak, aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji jak ten proces wspierać.

Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy. 

W załączniku przesyłamy program Festiwalu Partnerstw oraz formularz zgłoszeniowy dla szkół.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać u p. Anny Apanowicz pod numerem telefonu 22 556 90 44 lub na adres mailowy a.apanowicz@wspolnotapolska.org.pl.