SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.09.2017 Miejsca Pamięci Armii Czerwonej na ziemiach zachodnich i północnych - fakty, mit i kontrowersje. RODM Olsztyn zaprasza

Spotkanie z Nancy Waldmann, absolwentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w Frankfurcie, a obecnie stypendystką Ośrodka "Pamięć i przyszłość" we Wrocławiu.

Prelegentka opowie o procesie dekomunizacji pomników Armii Czerwonej w zachodniej i północnej Polsce.