SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.08.2017 Spotkanie z Olehem Brovko RODM Olsztyn zaprasza

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają na spotkanie z Panem Olehem Brovko, doktorantem w Katedrze politologii Narodowego Uniwersytetu imienia W.N. Karazina w Charkowie.

Prelegent wygłosi wykład pt. " Mniejszość ukraińska na ziemiach północno-wschodnich Polski", w którym przedstawi wnioski płynące z przeprowadzonych badań, dotyczące współczesnego stanu samorządu Polski w odniesieniu do innych krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz ukaże możliwości implementacji danych rozwiązań na Ukrainie.