SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.05.2017 Wykład pt. "Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie po rozpadzie Związku Radzieckiego" RODM Olsztyn zaprasza

Miło nam zaprosić na kolejne nasze wydarzenie, tym razem organizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Wykład pt. "Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie po rozpadzie Związku Radzieckiego" wygłosi Pan dr Stanisław Gorczyca. Spotkanie odbędzie się 11 maja br. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3. Wstęp tradycyjnie wolny. 
www.mok.olsztyn.pl/kalendarium/czwartki-wilenskie/1494522000