SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.08.2017 Euroregion Bałtyk dofinansowany przez Erasmus+ RODM Olsztyn poleca

Youth 3.0 i Youth 4.0. to dwa z czterech projektów złożonych w kwietniu przez partnerstwo czterech organizacji z regionów Szwecji, Danii, Polski i Litwy, które wchodzą w skład Euroregionu Bałtyk (ERB).

xxxIdea tych projektów wyłoniła się dzięki aktywnej współpracy w Euroregionie oraz jego Radzie Młodzieżowej, gdzie 8 młodych osób z regionów Południowego Bałtyku trafnie zanalizowało problemy mające wpływ na młodzież w krajach stowarzyszonych ERB (wysokie bezrobocie, przedwczesne opuszczanie szkoły, niepewność o przyszłość, obawa przed rozpoczęciem własnej aktywności biznesowej).

Odpowiedzią na te wyzwania mają być projekty Youth 3.0 i Youth 4.0. Ich celem jest zapewnienie wymiany doświadczeń wysokiej jakości na bazie dwóch pakietów tematycznych: Cyfrowa Młodzież i Wolontariat.

W ramach projektów 24 uczestników weźmie udział w 5-dniowych "wymianach studyjnych" w Rønne (Dania) i Kalmar (Szwecja), mających stymulować krytyczne myślenie, wymianę kulturową, dialog międzykulturowy oraz rozwój własnych postaw i wartości.

Celem ogólnym dwóch komplementarnie zatwierdzonych projektów jest podniesienie poziomu kompetencji 24 uprzednio wybranych liderów młodzieżowych z Regionu Południowego Bałtyku (Polska, Litwa, Szwecja, Dania). Projekty potrwają rok, a przedsięwzięcia będą realizowane od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. Główną ideą jest wyposażenie w wiedzę o przedsiębiorczości młodzieży po 6 kandydatów z każdego z uczestniczących krajów, w wieku 16-30 lat, reprezentujących różne grupy i środowiska. Projekty mają dostarczyć przykładów "edukacji nieformalnej", które nie są obecne w tradycyjnym publicznym systemie edukacji.

Youth 3.0 będzie miał poszerzać wiedzę o edukacji nieformalnej i praktycznych aspektach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy, pozwalając uczestnikom zdobyć wiedzę o technologiach cyfrowych, kształtować liderów i inicjatywy oddolne. Youth 4.0 będzie dotyczył idei wolontariatu i wagi doświadczenia uczestnictwa w organizacji/przedsiębiorstwie, rozwoju umiejętności osobistych, poprzez dynamikę pracy w grupie. Organizatorzy chcą przekonać swoich rówieśników, że wolontariat może być środkiem zwiększenia pewności siebie, poznania osobistych ograniczeń i preferencji, rozwoju miękkich umiejętności, takich jak tolerancja, otwartość, szacunek dla różnorodności, rzetelność czy elastyczność. Końcowym efektem tych doświadczeń powinno być zainicjowanie 20 małych inicjatyw lokalnych kierowanych przez młodych uczestników oraz budowanie sieci współpracy między społecznościami lokalnymi w Regionie Morza Bałtyckiego.

Za realizację projektów odpowiadać będą: Europe Direct Bornholm, którego celem jest upowszechnianie informacji o UE oraz Kumulus, organizacja pozarządowa z Regionu Kalmar (Szwecja), specjalizująca się w programach młodzieżowych (ERASMUS +, EVS). Znaczący wkład w przebieg zaplanowanych działań będzie miało również Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które skoordynuje rekrutację polskich uczestników. W tej elitarnej grupie znajdą się również osoby z Warmii i Mazur.

Euroregion Bałtyk jest międzynarodową organizacją współpracy regionalnej zrzeszającą partnerów z Polski, Litwy, Danii, Szwecji i Federacji Rosyjskiej, a jednym z jego organów jest Rada Młodzieżowa ERB. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest aktywnym członkiem organizacji od 1999 roku, ma także swojego reprezentanta w Radzie Młodzieżowej.


http://warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/1108-erb-dofinansowany-przez-erasmus

p>