SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.06.2017 Polsko-ukraińska współpraca z ministerialnym grantem RODM Olsztyn poleca

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i obwód rówieński rozpocznie wkrótce realizację wspólnego projektu "Strategia kluczem do rozwoju lokalnego". Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z programu Małych Grantów w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2017 r.

Jednym z tematów tegorocznej edycji konkursu "Małe Granty" jest dobre zarządzanie oraz wzrost kompetencji kadry administracji publicznej w zakresie wdrożenia reform wynikających z Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina. W ramach tego przedsięwzięcia planowane są wizyty studyjne, w których wezmą udział eksperci z Warmii i Mazur. Spotkania poświęcone będą tworzeniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz dobrego zarządzania w samorządach lokalnych.

Nadrzędnym celem projektu będzie intensyfikacja współpracy pomiędzy regionami, a także pomoc stronie ukraińskiej we wdrażaniu reformy samorządowej. Projekt został przygotowany przez Rówieńską Obwodową Administrację Państwową i będzie realizowany wspólnie z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. Przypomnijmy, że w 2015 roku z sukcesem samorząd województwa zrealizował projekt "Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!", który znacząco pomógł naszym ukraińskim partnerom we wdrażaniu idei samorządności.

Województwo warmińsko-mazurskie aktywnie współpracuje z obwodem rówieńskim od 2003 roku. Wśród głównych obszarów współpracy znajduje się: kultura, nauka, opieka zdrowotna.


http://www.warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/741-polsko-ukrainska-wspolpraca-z-ministerialnym-grantem