SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.06.2017 Forum ws. partnerstwa Polska-Rosja w Olsztynie RODM Olsztyn poleca

Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju RP) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 organizują Forum Poszukiwania Partnerów. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2017 roku Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91a).

Głównym celem organizowanego wydarzenia jest przede wszystkim wsparcie instytucji zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-rosyjskich projektów w poszukiwaniach potencjalnych partnerów do przyszłych projektów transgranicznych.

W programie Forum przewidziano m.in. prelekcje na temat głównych założeń Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 oraz zasad, na jakich odbędzie się pierwszy nabór wniosków w tym logiki przygotowania projektów w poszczególnych priorytetach programu.

Beneficjentami programu mogą być polskie i rosyjskie instytucje publiczne lub organizacje non profit (np. władze lokalne/regionalne, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rządowe, samorządowe itp.), zainteresowane wdrożeniem projektów współpracy transgranicznej w oparciu o dostępne priorytety Programu (tj. dot. dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, transportu drogowy i sieci IT, bezpieczeństwa granic).

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (http://www.plru.eu).

Formularz rejestracyjny należy przesłać do 6 czerwca 2017r. na adres mailowy: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu

Udział jest zwolniony z opłat. Mimo wszystko, liczba uczestników jest ograniczona, a o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu decyduje kolejność składania formularzy rejestracyjnych. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne w trakcie sesji plenarnych i konsekutywne w trakcie sesji wymiany pomysłów projektowych.

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu w Olsztynie, tel. 89 722 81 56, mail: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu

Informacje o Programie Polska-Rosja 2014-2020: www.plru.eu oraz www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Polska-Rosja.

http://warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/645-forum-poszukiwania-partnerow-polska-rosja-w-olsztynie