SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.06.2017 Targi Proobronne Pro Defense w Ostródzie RODM Olsztyn poleca

Już po raz drugi w Ostródzie odbywają się Targi Proobronne Pro Defense 2017. To jedyne wydarzenie o takim charakterze w Polsce i Europie skierowane do wszystkich obywateli, a zwłaszcza tych, dla których "patriotyzm" nie jest tylko pustym słowem i którym na sercu leży dobro Ojczyzny, a szczególnie jej bezpieczeństwo. W uroczystym otwarciu Targów uczestniczyli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz dyrektor generalny WMUW Paweł Żukowski.

Wszyscy miłośnicy militariów mogą zobaczyć w Ostródzie najnowszy polski sprzęt wojskowy, pokazy specjalne formacji wojskowych oraz wziąć udział w panelach tematycznych towarzyszących konferencji proobronnej. Tegoroczna edycja została wzbogacona o nowy element edukacyjno-historyczny, czyli Polską Ścieżkę Zbrojeniową, którą swoim mecenatem objął Partner Strategiczny wydarzenia – Polska Grupa Zbrojeniowa. Głównymi adresatami Targów są wszelakie stowarzyszenia paramilitarne, organizacje proobronne i klasy mundurowe. Pro Defense ma pokazać, jak liczne są tego typu formacje oraz jak ogromną rzeszę ludzi skupiają. Ideą Targów oraz towarzyszącego im Międzynarodowego Kongresu Organizacji Proobronnych, wywodzących się z Państw członkowskich NATO, połączonego z Konferencją Naukową jest m.in. wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Podczas pierwszego dnia targów Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) podpisały umowę ramową o współpracy. Oznacza to rozpoczęcie współpracy w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą zostać wykorzystane w produkcji sprzętu i uzbrojenia dla sił zbrojnych, a także już opracowanych produktów spełniających kryteria innowacyjności. Umowa dotyczy w szczególności transferu informacji i wiedzy, w sferze technologii możliwych do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

http://www.uw.olsztyn.pl/