SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

24.05.2017 Wizyta Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Urzędzie Miasta w Olsztynie RODM Olsztyn poleca

Podczas spotkania w ratuszu rozmawiano o idei miast partnerskich oraz o gospodarczej i turystycznej współpracy polsko-słowackiej.

W środę (24 maja) olsztyński ratusz odwiedził Konsul Honorowy Republiki Słowackiej Wiesław Olszewski. Z przedstawicielem sąsiedzkiego kraju spotkał się zastępca prezydenta Olsztyna, Jarosław Słoma.

- Bardzo się cieszymy, że możemy gościć reprezentanta Słowaków, którzy również odwiedzają nasze miasto - mówił podczas spotkania zastępca prezydenta Olsztyna, Jarosław Słoma. - Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie początkiem owocnej współpracy.  

Kurtuazyjna wizyta zainicjowała rozmowy na temat kooperacji Olsztyna ze Słowacją. Rozmawiano o współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej. Poruszono również temat włączenia jednego ze słowackich miast do sieci miast partnerskich Olsztyna. 


https://www.olsztyn.eu/nc/urzad-miasta/aktualnosci/article/wizyta-konsula-honorowego-republiki-slowackiej.html