SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.05.2017 Wspólne posiedzenie przedstawicieli Euroregionu Bałtyk RODM Olsztyn poleca

Prezydium Euroregion Bałtyk i Zarząd Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk odbyły wspólne posiedzenie w Elblągu (22 maja 2017 roku). Obradom przewodniczyli: Akko Karlsson – prezydent Euroregionu Bałtyk (region Kalmar) i Witold Wróblewski – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia (prezydent Elbląga).

W trakcie obrad omawiano m.in.: przygotowania do obchodów 20. rocznicy powstania Euroregionu, która przypadnie w 2018 roku; wyniki ostatniego naboru projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk; stan realizacji wdrażanych projektów i przygotowanie nowych; projekt stanowiska w sprawie przyszłości polityki spójności po roku 2020; działalność Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk i projekty młodzieżowe oraz udział Euroregionu Bałtyk w Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 13-14 czerwca w Berlinie.

Swoje spotkania robocze miały także Grupa ERB ds. Wody, Rada Młodzieżowa Euroregionu Bałtyk i młodzież uczestnicząca w projekcie "Liderzy Bałtyku – Energia Młodej Europy" dofinansowanym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Euroregion Bałtyk jest międzynarodową organizacją współpracy regionalnej zrzeszającą dziewięć organizacji członkowskich z Polski, Litwy, Danii, Szwecji i Federacji Rosyjskiej. Województwo warmińsko-mazurskie jest aktywnym członkiem organizacji od 1999 roku.


http://warmia.mazury.pl/unia-i-wspolpraca-zagraniczna/aktualnosci/588-wspolne-posiedzenie-przedstawicieli-euroregionu-baltyk