SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.05.2017 Otwarcie Centrum Zasobów Europejskich Europ'Armor RODM Olsztyn poleca

Delegacja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wzięła udział w otwarciu Centrum Zasobów Europejskich w St. Brieuc w Departamencie Côtes d'Armor – regionie partnerskim naszego województwa.

Innowacyjne i dynamiczne Centrum łączyć ma przestrzeń badań, spotkań, wystaw oraz warsztatów animacyjnych. Mieszkańcy Departamentu będą mogli w nim znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania instytucji UE, różnorodności kulturowej Europy, mobilności na Starym Kontynencie, a także możliwości ubiegania się o fundusze europejskie.

Wizyta delegacji z Warmii i Mazur posłużyła również omówieniu przedsięwzięć, które w najbliższej przyszłości będą wspólnie przez stronę polską i francuską kontynuowane i podejmowane.

Współpraca Warmii i Mazur z Côtes d'Armor trwa już ponad 20 lat. Wśród obszarów wspólnych działań znajduje się m.in.: kultura, polityka społeczna, współpraca młodzieży, żywność wysokiej jakości oraz rozwój obszarów wiejskich.

http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/491-otwarcie-centrum-zasobow-europejskich-europ-armor