SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.04.2017 Szkolenia na temat RPO RODM Olsztyn poleca

Warsztaty skierowane do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego potrwają 8 i 9 maja 2017 roku.

Tematyka szkoleń w pierwszym terminie dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie, drugi dzień to zagadnienia dotyczące wypełniania i rozliczania wniosku o płatność.

Szkolenie poprowadzą specjaliści WFOŚiGW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swój udział należy zgłaszać poprzez formularz - inny na każdy dzień spotkania.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 maja 2017 roku.

http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/336-bezplatne-szkolenia-na-temat-rpo