SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.10.2017 Konferencja pt. "Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi" Działania RODM Olsztyn

26 października 2017 roku w budynku Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obraz współczesnej Polski i jej polityki zagranicznej w krajach nadbałtyckich i na Białorusi.

Uroczystego otwarcia dokonał dr Jerzy Kiełbik, dyrektor Ośrodka.
W sesji udział wzięło sześciu referentów: Tadeusz Baryła z Olsztyna, Jurij Kostiaszow z Kalinigradu, Aleksander Kraucewicz z Grodna, Jan Sienkiewicz z Wilna, Mirosław Jankowiak z Warszawy oraz Aleh Dziarnovich z Mińska.

Przedstawione referaty miały charakter zarówno historyczny jak i socjologiczny.
Prelegenci w swoich wystąpieniach, w sposób ciekawy i wieloaspektowy, ukazali Polskę i Polaków widzianą z perspektywy sąsiadów. Obrady moderował prof. dr hab. Stanisław Achremczyk.W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 gości – historyków, dziennikarzy i reprezentantów różnych organizacji społecznych. Konferencję swoją obecnością zaszczycili dr Stanisław Gorczyca - sekretarz miasta Olsztyna oraz dr inż Janusz Lorenz – były wojewoda olsztyński oraz Aneta Brzyska - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie .

Po zakończeniu wystąpień odbyła się ożywiona dyskusja.


Organizatorami spotkania byli Ośrodek Badań Naukowych im. W. Ketrzyńskiego w Olsztynie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw M. Brzezin.