SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.09.2017 Debata panelowa pt.: "Administracja rządowa i samorządowa" Działania RODM Olsztyn

Za co odpowiada Wojewoda i czym zajmują się poszczególne wydziały Urzędu Wojewódzkiego - na te i inne pytania dotyczące administracji rządowej odpowiadali urzędnicy, którzy uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.

Uczniowie z trzech olsztyńskich szkół średnich – LO II, LO V i Liceum Katolickiego wysłuchali krótkich prezentacji dotyczących zadań administracji podlegającej wojewodzie jako przedstawicielowi rządu w terenie. Dowiedzieli się między innymi jakie sprawy urzędowe mogą załatwić drogą elektroniczną, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać polskie obywatelstwo, jak i gdzie wyrobić paszport i kto odpowiada za reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Czekał ich również krótki test weryfikujący wiedzę na temat kompetencji rządu i samorządu.Cieszę się, że młodzież jest zainteresowana tematyką związaną z funkcjonowaniem różnych instytucji i urzędów. To ważne, abyście wiedzieli za jakie obszary życia odpowiadają poszczególne instytucje. Ta wiedza przyda wam się nie tylko w szkole, ale także w życiu, kiedy będziecie załatwiali różne sprawy – powiedział wojewoda Artur Chojecki, który spotkał się z uczniami podczas debaty.

Po części teoretycznej na młodzież czekała jeszcze wycieczka po Urzędzie, gdzie pracownicy poszczególnych wydziałów opowiedzieli o tym, czym zajmują się w swojej codziennej pracy i jak ta praca wygląda od kuchni.

http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8034:urzad-od-kuchni&catid=193&Itemid=314&lang=pl