SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.08.2017 Spotkanie autorskie z projekcją filmu "Ku pokrzepieniu powstańczych serc" Działania RODM Olsztyn

W dniu 11 sieprnia 2017r., w ramach uczczenia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowaliśmy wspólnie z Wojewódzką Biblioteką w Olsztynie, spotkanie z Panem Piotrem Koryckim, twórcą filmu pt. "Ku pokrzepieniu powstańczych serc. Historia obrazu Matka Boża AK".

Na wstępie autor przybliżył słuchaczom motywy rodzinne, które nim kierowały przy podejmowaniu decyzji o podjęciu prac nad filmem. Następnie opisał proces związany z poszukiwaniem materiałów archiwalnych oraz osób znaczących i ekspertów z zakresu tematyki podejmowanej w filmie. Przytoczył również kilka anegdotek z okresu prac nad reportażem.

Po takim wprowadzeniu, uczestnicy obejrzeli film, w którym została opowiedziana historia powstania oraz ocalenia obrazu "Matka Boska AK" autorstwa Ireny Pokrzywnickiej. Obraz, który w okresie powstania pełni rolę "amuletu" powstańców, a obecnie jest uważany za pewien rodzaj relikwii, przetrwał trudny czas wojenny dzięki poświęceniu i odwadze ks. Apolinarego Leśniewskiego oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dyskusji po zakończonej projekcji wybrzmiała potrzeba pamięci oraz upamiętniania bohaterstwa pokoleń Polaków, którzy oddali swe życie w walce za wolność Ojczyzny.

W spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Biura Wojewódy Agnieszka Warakomska-Poczobutt.

Relacja z wydarzenia dostępna jest również na stronie Olsztyn 24
http://www.olsztyn24.com/news/30535-filmowonbsponbsphistorii-obrazu-matki-boskiej-ak-z-piotrem-koryckim.htmlz