SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.08.2017 Wykład mgr Oleha Brovko pt. "Mniejszość ukraińska na ziemiach północno-wschodnich Polski" Działania RODM Olsztyn

Wykład poprowadzony przez stypendystę z Narodowego Uniwersytetu imienia W.N. Karazina w Charkowie. Oleh Brovko przedstawił zamysł badawczy oraz wyniki własnych dociekań prowadzonych nad stanem współczesnego samorządu Polski.

Odniósł się również do funkcjonowania władz samorządowych w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz ukazał możliwości implementacji na Ukrainie rozwiązań stosowanych w Polsce w obrębie politycznej działalności mniejszości narodowych (zapisy ustaw, uprawnienia i reprezentacja mniejszość w strukturach samorządowych). Podkreślił również znaczne wsparcie rządu polskiego wobec obywateli polski na Ukrainie oraz potrzebę dialogu między narodem polskim i ukraińskim w celu polepszenia wzajemnych relacji między państwami. Wykład pobudził uczestników spotkania do dyskusji.