SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.06.2017 Wykład dr Seweryna Szczepańskiego pt. ""Wojenne i powojenne losy Żydów z Iławy i okolic". Działania RODM Olsztyn

Wykład poprowadozny przez dr Seweryna Szczepańskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie. Prelegent przedstawił sytuację Żydów mieszkających w Iławie oraz okolicznych wioskach i miasteczkach (dane liczbowe, majętność, wykonywane zawody, posiadane prawa oraz przejawy agresywnych zachowań), do roku 1938.

Następnie omówił przyczyny i przebieg prześladowań ludności żydowskiej na tych terenach w latach 1938-1945 oraz jej dalsze losy po zakończeniu II wojny światowej. Odniosł się również do kwestii niszczenia cmenatarzy i synagog oraz zaakcentował współczesną troskę Polaków o ich zachowanie. Wykład wzbogaciła prezentacja (zdjęcia, zestawienia tabelaryczne, mapy), odczytanie wspomnień oraz odwołanie do historii konkretnych rodzin żydowskich (dane z bazy Yad Vashem).