SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.06.2017 Lekcja w V Liceum im. Wspólnej Europy Olsztynie: "Historia rodziny Swaniewiczów" Działania RODM Olsztyn

Zajęcia lekcyjne poprowadzone przez Pana Piotra Bojarskiego, pracownika Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Prelegent przedstawił młodzieży historię rodziny Stanisława i Olimpii Swaniewiczów oraz ich córki Marii.

Losy rodziny pochodzącej z Wilna ukazały jak wielkich zbrodni dopuszczały się wojska sowieckie (wspomnienia z pobytu w obozie w Kozielsku), oraz jak trudne było życie ocalałych w okresie stalinizmu w Polsce (inwigilacja i prześladowanie przez Służbę Bezpieczeństwa). Wykład wzbogaciła projekcja fragmentu prelekcji Stanisława Swaniewicza na temat sprawy katyńskiej oraz fragmentów listów Stanisława Swaniewicza do córki z czasów wojny.

Zachęcił również młodzież do poznawania historii życia osób z ich najbliższego otoczenia i zgłębienia historii lokalnej.