SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.06.2017 Lekcja w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie Działania RODM Olsztyn

Zajęcia lekcyjne poprowadzone przez Pana Dawida Zagziła, pracownika Delegatury IPN w Olsztynie. W pierwszej części wystąpienia prelegent omówił kwestie związane z podziałem ziem polskich w latach 1939-1943 i rozmieszczeniem mniejszości na tych terenach (mapy) oraz wskazał główne ukraińskie nurty i ugrupowania polityczne w II RP.

Następnie, nawiązując do najnowszego filmu W. Smarzowskiego pt. "Wołyń", przedstawił przebieg i dramatyzm zbrodni wołyńskiej. Ukazał również w krytycznym świetle główne założenia polityki historycznej państwa ukraińskiego oraz wyjaśnił różnicę między ludobójstwem a zbrodnią wojenną. Podkreślił też waleczność Polaków w obliczu agresji ukraińskiej, jak i zaakcentował przypadki pomagania Polakom przez Ukraińców. Wskazał potrzebę lepszego upamiętnienia miejsc zbrodni.