SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.06.2017 Warsztaty dla nauczycieli polonijnych
pt. "Twórcy niepodległości"
Działania RODM Olsztyn

Warsztaty poprowadzone przez Panią Olgę Tumińską z Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Na wstępie spotkania zostały przedstawione główne cele warsztatów, następnie uczestnicy układali mapę porozbiorową Europy.

W dalszej kolejności prowadząca wypisała na tablicy nazwiska wybranych twórców niepodległości (Paderewski, Piłsudski, Dmowski, Haller, Witos, Daszyński i Korfanty) i na podstawie otrzymanych życiorysów uczestnicy omawiali zasługi każdego z wymienionych bohaterów. Po dyskusji na temat, który z twórców niepodległości najbardziej przyczynił się dla dobra kraju, uczestnicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, m.in. "Przybyli Ułani pod okienko", "My Pierwsza Brygada". Każdy z etapów prowadzonych etapów został ukazany w odniesieniu do możliwości wykorzystania w pracy z uczniami.