SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.06.2017 Wykład prof. Jana Żaryna - "Edukacja historyczna a budowanie tożsamości narodowej człowieka" Działania RODM Olsztyn

Wykład poprowadzony przez prof. Jana Żaryna w ramach "VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych", organizowanego corocznie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Prelegent ukazał znaczenie historii jako "narzędzia" kształtującego tożsamość młodego pokolenia.

Wyjaśnił również różnicę między propagandą a prawdą historyczną oraz podkreślił znaczenie dorobku polskich myślicieli Jana Pawła II, Jana Dmowskiego oraz prof. Feliksa Konecznego i ks. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego w sferze budowania tożsamości Polaków w łączności z historią i wartościami. Zaakcentował również obowiązki rodziców i nauczycieli w obszarze przekazu dziedzictwa narodowego wychowankom oraz scharakteryzował tożsamość polską w kategoriach otwartości i zamknięcia we własnej kulturze.