SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.06.2017 Wykład Barbary Gołębiowskiej pt. "Jak skutecznie uczyć o niepodległości?" Działania RODM Olsztyn

Wykład poprowadzony przez Barbarę Gołębiowską, kierownik Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w ramach "VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych". Prelegentka omówiła cel i etapy edukacji historycznej oraz przedstawiła skuteczne sposoby zainteresowania młodzieży historią.

Ukazała działania aktywizujące podejmowane przez pracowników Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wzbogacając swoje wystąpienie m.in. pokazem filmów z prowadzonych warsztatów, omówieniem możliwości wykorzystania strony internetowej "Wykaz legionistów polskich 1914-1918" w edukacji historycznej oraz zaprezentowaniem sposobów powiązania historii ze sztuką (projekt "Barwy nie obojętne"), czy też prowadzenia działań zachęcających do interpretowania historii (projekt "Co na to Marszałek?").