SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.05.2017 Lekcja w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie: "Problematyka integracji europejskiej w wymiarze krajowym i regionalnym" Działania RODM Olsztyn

Zajęcie lekcyjne dla młodzieży poprowadził prof. Zbigniew Puchajda, pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. integracji europejskiej i koordynacji programów pomocowych (w latach 1998-2002), oraz dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (w latach 2003–2008).

Prowadzący przedstawił główne założenia i cele polityki Unii Europejskiej oraz warunki realizacji unijnych programów wsparcia w ramach środków przyznanych Polsce na lata 2013-2020. Odniósł się również do działań obecnego rządu Polski w kwestii polityki spójności proponowanej przez Unię. Na zakończenie prelegent przedstawił zyski i stary związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w odniesieniu do sytuacji kraju, jak i w wymiarze regionalnym.