SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.05.2017 Lekcja w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie: "Działalność samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz integracji europejskiej" Działania RODM Olsztyn

Zajęcie lekcyjne dla młodzieży poprowadził prof. Zbigniew Puchajda. Prowadzący nawiązując do osobistych doświadczeń zawodowych

Związane są z pełnieniem funkcji pełnomocnika marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. integracji europejskiej i koordynacji programów pomocowych (w latach 1998-2002), oraz dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (w latach 2003–2008).

Profesor przybliżył uczniom kwestie związane z negocjacjami prowadzonymi w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz omówił przykłady wykorzystania dotacji unijnych w regionie warmińsko-mazurskim. Przedstawił również sytuację regionu warmińsko-mazurskiego (przemysł, gospodarka, rolnictwo, edukacja) przed i po wstąpieniu Polski do UE.